Biden to keep Christopher Wray on as FBI director

Biden to keep Christopher Wray on as FBI director

President Joe Biden will keep Christopher Wray on as FBI director, a White House official told NBC News on Thursday.
Read More